Co to jest analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to szerokie pojęcie, które opisuje transakcję opartą wyłącznie na globalnych aspektach, które wpływają na podaż i popyt na waluty, towary i akcje. Wielu traderów będzie korzystać zarówno z metod fundamentalnych, jak i technicznych, aby określić, kiedy i gdzie umieścić transakcje, ale mają również tendencję do faworyzowania jednej względem drugiej. Jeśli jednak chcesz skorzystać tylko z analizy fundamentalnej, istnieje wiele źródeł, na których możesz oprzeć swoją opinię.

Banki centralne

Banki centralne są prawdopodobnie jednym z najbardziej niestabilnych źródeł handlu fundamentalnego. Lista działań, jakie mogą podjąć, jest ogromna; mogą podnosić stopy procentowe, obniżać je (nawet do ujemnego poziomu), utrzymywać je na tym samym poziomie, sugerować, że wkrótce zmieni się ich stanowisko, wprowadzać nietradycyjną politykę, interweniować w swojej sprawie lub innych, a nawet przewartościować walutę. Analiza fundamentalna banków centralnych to często proces przeglądania oświadczeń i przemówień bankierów centralnych, a także próba myślenia tak jak oni, aby przewidzieć ich następny ruch.

Wydania gospodarcze

Handel publikacjami gospodarczymi może być bardzo niepewnym i nieprzewidywalnym wyzwaniem. Wiele najwybitniejszych umysłów w największych bankach inwestycyjnych na całym świecie ma trudności z przewidzeniem, jak ostatecznie zakończy się koniunktura gospodarcza. Mają modele, które uwzględniają wiele różnych aspektów, ale nadal mogą być błędne w swoich przewidywaniach; stąd powód, dla którego rynki poruszają się tak gwałtownie po ważnych wydarzeniach gospodarczych. Wielu inwestorów skłania się ku „prognozom” ekspertów i zazwyczaj rynki będą podążać w kierunku zgodnej prognozy przed publikacją. Jeśli prognoza nie przewiduje ostatecznego wyniku, rynek zwykle przesuwa się w kierunku rzeczywistego wyniku – czyli jeśli był lepszy niż prognoza, rozwija się pozytywna reakcja i vice versa w przypadku wyniku mniejszego niż prognoza. Sztuczka w handlu podstawowym aspektem komunikatów ekonomicznych polega na określeniu, kiedy chcesz podjąć zobowiązanie. Czy handlujesz przed czy po opublikowaniu danych makroekonomicznych? Obie mają swoje zalety i wady. Jeśli handlujesz dobrze przed publikacją, możesz spróbować wykorzystać przepływ w kierunku oczekiwań konsensusu, ale inne fundamentalne wydarzenia na całym świecie mogą mieć większy wpływ na rynek niż rzeczywista publikacja w danej chwili. Handel na moment przed wydaniem ekonomicznym oznacza, że ​​masz opinię na temat tego, czy rzeczywiste dane będą lepsze, czy gorsze niż prognoza, ale możesz się strasznie mylić i ryzykować duże straty na tej samej zasadzie jak działa rzut monetą.

Napięcia geopolityczne

Czy nam się to podoba, czy nie, niektóre kraje na całym świecie nie dogadują się zbyt dobrze ze sobą lub ze społecznością globalną, a konflikty lub wojny są czasami nieuchronne. Te napięcia lub konflikty mogą mieć negatywny wpływ na towary zbywalne, zmieniając podaż lub nawet popyt na niektóre produkty. Na przykład nasilający się konflikt na Bliskim Wschodzie może nadwyrężyć dostawy ropy, co z kolei spowoduje wzrost cen. I odwrotnie, względny spokój w tej części świata może obniżyć cenę ropy, ponieważ podaż nie jest zagrożona. Umiejętność prawidłowego przewidzenia, jak zakończą się te wydarzenia, może być sposobem na wyprzedzenie rynku z fundamentalnej perspektywy.

Pogoda

Istnieje wiele wydarzeń związanych z pogodą, które mogą powodować wahania cen. Najłatwiejszym przykładem jest skłonność do tworzenia w zimie masowych burz śnieżnych, które mogą podnieść koszt gazu ziemnego, który jest używany do ogrzewania domów. Istnieje jednak wiele innych sytuacji pogodowych, które mogą zmienić wartość dóbr zbywalnych, takich jak huragany, susze, powodzie, a nawet tornada. Chociaż niektóre z tych wydarzeń są bardzo nieprzewidywalne, czasami może pomóc zwrócenie szczególnej uwagi na Kanał Pogodowy, aby zobaczyć, jak mogą się rozwijać wzorce pogodowe.

Sezonowość

Sezonowość związana z pogodą ma sens, jak wskazano powyżej na przykładzie gazu ziemnego, ale istnieją inne czynniki sezonowe, które również nie są związane z pogodą. Na przykład pod koniec roku kalendarzowego wielu inwestorów będzie sprzedawać akcje, które spadły w ciągu roku, aby ubiegać się o straty kapitałowe z tytułu podatków. Czasami korzystne może być zamknięcie pozycji przed rozpoczęciem wyprzedaży na koniec roku. Po drugiej stronie tego równania, inwestorzy zazwyczaj w styczniu tłumnie wracają do akcji, co nazywa się „efektem stycznia”. Koniec miesiąca może być dość aktywny, a firmy, które sprzedają produkty w wielu krajach, starają się zrównoważyć swoje zabezpieczenia walutowe, praktykę określaną jako „Wyrównywanie na koniec miesiąca”.

Niektóre czynniki fundamentalne są bardziej trwałe, podczas gdy inne są bardziej bezpośrednie, ale handel nimi może być zarówno trudny, jak i satysfakcjonujący dla tych, którzy mają odwagę, by nimi handlować. Ponadto wymienione powyżej czynniki fundamentalne to dopiero początek listy, która jest znacznie dłuższa, ponieważ codziennie tworzone są nowe podstawowe metody handlu. Więc miej oczy otwarte na nowe sytuacje, które się pojawiają, a możesz zasadniczo wyprzedzić konkurencję!