0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

Komisja Europejska w sprawie ram prawnych i regulacji dotyczących technologii blockchain

Zgodnie z komunikatem podanym na stronie europa.eu, Komisja Europejska uznaje istotę prawa i przejrzystych regulacji w zakresie zastosowań opartych na technologii blockchain. Jak podkreślono Unia Europejska (dalej: UE) zdecydowanie stoi za poparciem ustalenia ogólnoeuropejskich ram, co pozwoli uniknąć wszelkiej dezorganizacji w tym zakresie w każdym z państw członkowskich. Aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom oraz zwiększyć inwestycje w tym zakresie, Komisja Europejska 24 września przyjęła szereg wniosków ustawodawczych, które mają określać regulacje w zakresie rynku kryptowalut, a także uwzględniono kwestie utworzenia ram prawnych względem piaskownic organów nadzorujących finanse w UE.

Pilotażowy program dla kryptoaktywów

Zwróćmy uwagę, że aktywa kryptograficzne kwalifikowane są jako „instrument finansowy” w odniesieniu do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Warto wspomnieć, że w dokumencie tym pojawiały się już wzmianki m.in. o tokenizowanych akcjach, co jest dowodem na to, że pewne istotne elementy, można było już poprzednio znaleźć w dyrektywie.

Jednak jak podkreślono w komunikacie, wyprzedzało to pewne zasady samej kryptowaluty czy technologii rozproszonego rejestru (ang. Distributed Ledger Technology). 

Mając jednak na uwadze ten fakt, z dniem 24 września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła system pilotażowy w zakresie warunków rynkowych dla handlujących i rozliczających transakcje w postaci aktywa kryptograficznego. W tym celu podjęto próbę określenia zasad w zakresie specyfiki i działania kryptowalut w programie, który ma pomóc zarówno organom w regulacji przepisów, jak i samym przedsiębiorstwom we wdrażaniu rozwiązań technologii blockchain. Zaznacza się 4 główne cele: pewność prawa w stosunku do wtórnego rynku aktywów kryptograficznych, wsparcie dla innowacji (m.in. zlikwidowanie przeszkód w podejmowaniu nowych technologii dla sektora finansowego), zapewnienie ochrony konsumentom i inwestorom oraz zadbanie o stabilność finansową.

Blockchain – Europejska piaskownica

Warto również wspomnieć, że Komisja Europejska pracuje nad ogólnoeuropejską piaskownicą we współpracy z zrzeszeniem European Blockchain Partnership (EBP), co umożliwi testowanie rozwiązań technologii blockchain, a w rezultacie, w przyszłości może przyczynić się to na szeroko możliwe świadczenie innowacyjnych i publicznych usług z wykorzystaniem łańcucha bloków. Co więcej, jak zapewnia EBP, testowane również będą transfery danych, smart contracty i tożsamość cyfrowa w obszarze zdrowia, energii czy środowiska. Szacuje się, że piaskownica będzie funkcjonować już na przełomie 2022 r. 

Jak oznajmia Valdis Dombrovskis, Wiceprezes wykonawczy ds. Gospodarki: Przyszłość finansów jest cyfrowa. Podczas lockdownu widzieliśmy, jak ludzie mogą uzyskać dostęp do usług finansowych dzięki technologiom cyfrowym, takim jak bankowość internetowa i rozwiązania fintech. Technologia ma znacznie więcej do zaoferowania konsumentom i firmom, dlatego powinniśmy aktywnie przyjąć transformację cyfrową, jednocześnie ograniczając wszelkie potencjalne zagrożenia. To właśnie ma na celu dzisiejszy pakiet. Innowacyjny i jednolity rynek cyfrowy finansowania przyniesie korzyści Europejczykom i będzie kluczem do ożywienia gospodarczego Europy, oferując konsumentom lepsze produkty finansowe i otwierając nowe kanały finansowe dla przedsiębiorstw.

Niewątpliwie, takie działania w kierunku rozwoju innowacji w oparciu o blockchain, przyczynią się do utworzenia przyjaznej sfery dla technologii cyfrowych i pozwoli to na stymulację nowych rozwiązań wykorzystania potencjału łańcucha bloków. Zapewnienie unijnych zasad usług finansowych świadczonych w oparciu o łańcuch bloków pozwoli na osiągnięcie zintegrowanego systemu płatności oraz przyczyni się do promocji technologii blockchain, co (mam nadzieję) przedłoży się na dalszą eksplorację tej dziedziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *