0 0
Read Time:2 Minute, 33 Second

Komisja Europejska w sprawie ram prawnych i regulacji dotyczących technologii blockchain

Zgodnie z komunikatem podanym na stronie europa.eu, Komisja Europejska uznaje istotę prawa i przejrzystych regulacji w zakresie zastosowań opartych na technologii blockchain. Jak podkreślono Unia Europejska (dalej: UE) zdecydowanie stoi za poparciem ustalenia ogólnoeuropejskich ram, co pozwoli uniknąć wszelkiej dezorganizacji w tym zakresie w każdym z państw członkowskich. Aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom oraz zwiększyć inwestycje w tym zakresie, Komisja Europejska 24 września przyjęła szereg wniosków ustawodawczych, które mają określać regulacje w zakresie rynku kryptowalut, a także uwzględniono kwestie utworzenia ram prawnych względem piaskownic organów nadzorujących finanse w UE.

Pilotażowy program dla kryptoaktywów

Zwróćmy uwagę, że aktywa kryptograficzne kwalifikowane są jako „instrument finansowy” w odniesieniu do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych. Warto wspomnieć, że w dokumencie tym pojawiały się już wzmianki m.in. o tokenizowanych akcjach, co jest dowodem na to, że pewne istotne elementy, można było już poprzednio znaleźć w dyrektywie.

Jednak jak podkreślono w komunikacie, wyprzedzało to pewne zasady samej kryptowaluty czy technologii rozproszonego rejestru (ang. Distributed Ledger Technology). 

Mając jednak na uwadze ten fakt, z dniem 24 września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła system pilotażowy w zakresie warunków rynkowych dla handlujących i rozliczających transakcje w postaci aktywa kryptograficznego. W tym celu podjęto próbę określenia zasad w zakresie specyfiki i działania kryptowalut w programie, który ma pomóc zarówno organom w regulacji przepisów, jak i samym przedsiębiorstwom we wdrażaniu rozwiązań technologii blockchain. Zaznacza się 4 główne cele: pewność prawa w stosunku do wtórnego rynku aktywów kryptograficznych, wsparcie dla innowacji (m.in. zlikwidowanie przeszkód w podejmowaniu nowych technologii dla sektora finansowego), zapewnienie ochrony konsumentom i inwestorom oraz zadbanie o stabilność finansową.

Blockchain – Europejska piaskownica

Warto również wspomnieć, że Komisja Europejska pracuje nad ogólnoeuropejską piaskownicą we współpracy z zrzeszeniem European Blockchain Partnership (EBP), co umożliwi testowanie rozwiązań technologii blockchain, a w rezultacie, w przyszłości może przyczynić się to na szeroko możliwe świadczenie innowacyjnych i publicznych usług z wykorzystaniem łańcucha bloków. Co więcej, jak zapewnia EBP, testowane również będą transfery danych, smart contracty i tożsamość cyfrowa w obszarze zdrowia, energii czy środowiska. Szacuje się, że piaskownica będzie funkcjonować już na przełomie 2022 r. 

Jak oznajmia Valdis Dombrovskis, Wiceprezes wykonawczy ds. Gospodarki: Przyszłość finansów jest cyfrowa. Podczas lockdownu widzieliśmy, jak ludzie mogą uzyskać dostęp do usług finansowych dzięki technologiom cyfrowym, takim jak bankowość internetowa i rozwiązania fintech. Technologia ma znacznie więcej do zaoferowania konsumentom i firmom, dlatego powinniśmy aktywnie przyjąć transformację cyfrową, jednocześnie ograniczając wszelkie potencjalne zagrożenia. To właśnie ma na celu dzisiejszy pakiet. Innowacyjny i jednolity rynek cyfrowy finansowania przyniesie korzyści Europejczykom i będzie kluczem do ożywienia gospodarczego Europy, oferując konsumentom lepsze produkty finansowe i otwierając nowe kanały finansowe dla przedsiębiorstw.

Niewątpliwie, takie działania w kierunku rozwoju innowacji w oparciu o blockchain, przyczynią się do utworzenia przyjaznej sfery dla technologii cyfrowych i pozwoli to na stymulację nowych rozwiązań wykorzystania potencjału łańcucha bloków. Zapewnienie unijnych zasad usług finansowych świadczonych w oparciu o łańcuch bloków pozwoli na osiągnięcie zintegrowanego systemu płatności oraz przyczyni się do promocji technologii blockchain, co (mam nadzieję) przedłoży się na dalszą eksplorację tej dziedziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.