0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

Zbliżając się do końca roku, negocjacje w sprawie Brexitu będą najważniejszym czynnikiem do obserwacji przez handlowców GBP

Prawie cztery i pół roku po głosowaniu nad Brexitem w czerwcu 2016 r. W końcu widać linię mety Wielkiej Brytanii, która formalnie opuści Unię Europejską. Tak czy inaczej, „okres przejściowy” Wielkiej Brytanii oficjalnie zakończy się 31 grudnia, chociaż z doświadczenia wiemy, że pozornie „trudne do wykonania” terminy mogą być wielokrotnie opóźniane w interesie praktyczności, jeśli chodzi o Brexit.

W każdym razie negocjacje są podobno zakończone w 95% (zawsze to ostatnie 5% jest najtrudniejsze!), A ostatnie punkty sporne dotyczą pomocy państwa, uczciwej konkurencji, praw połowowych i mechanizmów rozwiązywania konfliktów . Ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej w tym roku zaplanowano na 10–11 grudnia  Prawdopodobnie do końca tego tygodnia będziemy musieli zobaczyć poważne postępy, aby umożliwić przywódcom UE przetłumaczenie / zweryfikowanie / uzgodnienie wszelkich ustaleń.

Z naszej perspektywy prawdopodobnie zobaczymy jeden z trzech scenariuszy do końca roku wraz z powiązanymi szacunkami prawdopodobieństw:

  1. Kompleksowa umowa (~ 20%)  – Czas się kończy, ale negocjatorzy po obu stronach kanału La Manche publicznie wyrazili poparcie dla pełnej, kompleksowej umowy handlowej. Biorąc pod uwagę brak postępów w poprzedniej połowie dekady, handlowcy są co zrozumiałe sceptyczni, że obie strony mogą zawrzeć szeroko zakrojone porozumienie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Czytelnicy, którzy są optymistami co do perspektyw realizacji tego scenariusza, mogą chcieć rozważyć bycze transakcje na brytyjskich aktywach, przy czym zarówno funt, jak i FTSE są gotowe do gwałtownego wzrostu, jeśli zostanie osiągnięta zrównoważona, kompleksowa umowa.
  2. Umowa „Kompromisowa” (~ 50%) – w tym scenariuszu negocjatorzy z Wielkiej Brytanii i UE są w stanie zawrzeć w ostatniej chwili „skąpą” umowę handlową, potencjalnie z przedłużeniem okresu przejściowego, aby zminimalizować zakłócenia gospodarcze. Chociaż obie strony musiałyby zwrócić szczególną uwagę na niektóre sektory (takie jak duży sektor usług finansowych w Wielkiej Brytanii), rynek uważa, że ​​nadal istnieje droga do takiego porozumienia. Jest to postrzegane przez traderów jako najbardziej prawdopodobny wynik i dlatego może prowadzić do mniejszej zmienności. Początkowa reakcja na takie porozumienie byłaby prawdopodobnie umiarkowanie pozytywna dla aktywów Wielkiej Brytanii, ponieważ usunęłaby główne ryzyko wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez zawarcia umowy.
  3. Bez umowy (~ 30%) – Jeśli w nadchodzących dniach negocjacje ulegną pogorszeniu, wzrosną szanse na przełomowy brak porozumienia, „twardy” Brexit, w którym Wielka Brytania powróci do zasad handlu międzynarodowego ustalonych przez Światową Organizację Handlu (WTO). W 2019 roku UE odpowiadała za 43% brytyjskiego eksportu i około 50% brytyjskiego importu, więc nałożenie nowych ceł WTO i ściślejsze kontrole graniczne mogą doprowadzić wrażliwą gospodarkę Wielkiej Brytanii z powrotem do recesji w 2021 roku. mało prawdopodobne, ale z pewnością byłoby to bardzo destrukcyjne dla brytyjskiej gospodarki, jeśli się spełni. Jeśli chodzi o ruchy rynkowe, funt prawdopodobnie gwałtownie spadnie, podobnie jak FTSE (ze szczególnie wrażliwymi bankami i importerami), ponieważ obywatele i firmy dostosowują się do dramatycznie odmiennego środowiska gospodarczego. W przyszłości ten scenariusz może również doprowadzić do częściowego rozpadu Wielkiej Brytanii,

Jako że zbliża się koniec roku, negocjacje Brexit będzie najważniejszym czynnikiem dla GBP i FTSE. Jeśli chodzi o GBP / USD, para osiągnęła prawie 2000 pipsów od czasu pandemii (oraz niskiego poziomu po głosowaniu w sprawie Brexitu) na początku tego roku, ale kompleksowa umowa z UE może popchnąć parę wyżej w kierunku 1,3600, jeśli obie strony osiągną kompleksową umowę, podczas gdy niespodziewany scenariusz braku porozumienia może obniżyć parę do 1,2900

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.