0 0
Read Time:7 Minute, 21 Second

Przegląd

Miesięczne statystyki dotyczące kwoty i oprocentowania zadłużenia i depozytów przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa są wykorzystywane przez komitety polityczne Banku do zrozumienia trendów gospodarczych i zmian w systemie bankowym.

Kluczowe punkty:

  • Kredyty hipoteczne netto utrzymały się na wysokim poziomie 4,3 mld GBP w październiku. Zatwierdzenia kredytów hipotecznych na zakup domów wzrosły do ​​97 500, najwięcej od września 2007 r. Efektywne oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych wzrosło do 1,78%.
  • Kredyt konsumencki pozostał słaby w październiku, a gospodarstwa domowe dokonały spłat netto w wysokości 0,6 mld GBP. Efektywne stopy procentowe nowych kredytów osobistych wzrosły o 37 punktów bazowych do 5,15%.
  • Prywatne przedsiębiorstwa pożyczyły w październiku 7,8 miliarda funtów na rynkach kapitałowych, ale zostało to w dużej mierze zrównoważone spłatą netto kredytów bankowych.
  • Ogólnie depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw były w październiku wysokie i wyniosły odpowiednio 12,3 mld GBP i 13,0 mld GBP. Oprocentowanie depozytów pozostaje na historycznie niskim poziomie.

Odnośniki w tekście wskazują na tabele podsumowujące poniżej. Aby uzyskać więcej statystyk, zobacz nasze podsumowania wizualne , publikacje statystyczne dotyczące stóp efektywnych (ER) i tabele Bankstats .

Pożyczki dla osób fizycznych

Kredyty hipoteczne (tabele M&C D i E):

W październiku rynek kredytów hipotecznych pozostał silny. W ujęciu netto gospodarstwa domowe pożyczyły dodatkowe 4,3 miliarda funtów pod zastaw swoich domów, po pożyczce w wysokości 4,9 miliarda funtów we wrześniu. Utrzymująca się siła zadłużenia wynika z wysokiego poziomu zatwierdzeń kredytów hipotecznych na zakup domów obserwowany w ostatnich miesiącach. Kredyty hipoteczne spadły do ​​0,2 miliarda funtów w kwietniu, ale od tego czasu wzrosły i są nieco wyższe niż średnia 3,9 miliarda funtów w ciągu sześciu miesięcy do lutego 2020 roku.

Liczba wydanych kredytów hipotecznych na zakup domu w październiku nadal rosła do 97,5 tys. Z 92,1 tys. We wrześniu (wykres 1). Była to najwyższa liczba zezwoleń od września 2007 r., 33% wyższa niż w lutym 2020 r. I około 10 razy wyższa niż dołek 9400 zezwoleń w maju. Zezwolenia na remortgage (które obejmują jedynie rekompensatę z innym pożyczkodawcą) pozostały zasadniczo niezmienione w październiku, na poziomie 32 900, i pozostają około 40% niższe niż w lutym 2020 r.

Wykres 1: Zezwolenia na kredyt hipoteczny

Sezonowo dostosowany

„Efektywne” stopy procentowe – faktycznie płacone stopy procentowe – nowo zaciągniętych kredytów hipotecznych wzrosły w październiku o 4 punkty bazowe do 1,78%. Oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych wróciło do swojego poziomu w czerwcu, ale pozostaje poniżej poziomu z początku roku (1,85% w styczniu). Oprocentowanie niespłaconych kredytów hipotecznych w październiku nieznacznie się zmieniło i wyniosło 2,12%.

Kredyt konsumencki (tabele M&C B i C):

Kredyt konsumencki dla gospodarstw domowych pozostał słaby w październiku, a spłaty netto wyniosły 0,6 miliarda funtów, czyli tyle samo co we wrześniu (wykres 2). Od początku marca gospodarstwa domowe spłaciły 15,6 mld GBP kredytu konsumenckiego. W rezultacie roczna stopa wzrostu spadła w październiku do -5,6%, co jest nowym poziomem od czasu jego rozpoczęcia w 1994 roku.

W przypadku kredytów konsumenckich słabość była spowodowana spłatą netto kart kredytowych w wysokości 0,4 miliarda funtów, zasadniczo niezmienioną w porównaniu z 0,6 miliarda funtów spłaconych we wrześniu. Inne formy kredytu konsumenckiego były zasadniczo niezmienione w ciągu miesiąca z niewielką spłatą netto w wysokości 0,1 miliarda funtów. Roczne stopy wzrostu obu komponentów dalej spadły, odpowiednio do -13,0% i -2,0%.

Efektywna stopa oprocentowania kredytów w rachunku bieżącym wynosiła w październiku 19,70%, powyżej 10,32% w marcu 2020 r. Przed wejściem w życie nowych zasad ustalania cen kredytów w rachunku bieżącym. Stopy nowych pożyczek osobistych dla osób fizycznych wzrosły w październiku o 37 punktów bazowych, do 5,15%, ale pozostają na niskim poziomie w porównaniu ze stopą procentową wynoszącą około 7% na początku 2020 r. Koszt pożyczki kartą kredytową zasadniczo nie zmienił się i wyniósł 17,96% w październiku.

Wykres 2: Kredyt konsumencki

Sezonowo dostosowany

Depozyty gospodarstw domowych (tabela J M&C):

Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o największą kwotę od maja w październiku (12,3 mld GBP). Wynika to ze wzrostu depozytów o 6,6 miliarda funtów we wrześniu i średniego przepływu w okresie od marca do czerwca wynoszącego 17,4 miliarda funtów miesięcznie. Silny przypływ depozytów w październiku można tłumaczyć wpłatami na konta natychmiastowego dostępu. Siła ta może częściowo odzwierciedlać mniejsze inwestycje na krajowych rachunkach oszczędnościowo-inwestycyjnych (NS&I), które nie są ujmowane w ramach depozytów gospodarstw domowych, ale mogą być dla siebie substytutami, ponieważ mają podobne cechy. W październiku nastąpiła niewielka wypłata (0,5 mld GBP) z tych rachunków w porównaniu z dużymi inwestycjami obserwowanymi od marca, w tym 5,0 mld GBP we wrześniu. Wpływy do depozytów i rachunków NS&I łącznie wyniosły nieco ponad 11,5 mld GBP we wrześniu i październiku.

Efektywna stopa procentowa nowych lokat terminowych osób fizycznych wzrosła w październiku o 7 punktów bazowych, do 0,53%, choć pozostaje o 50 punktów bazowych niższa niż w lutym. Efektywne stopy pozostających do spłaty zarówno depozytów na żądanie, jak i depozytów terminowych były zasadniczo płaskie i spadły o 1 punkt bazowy do odpowiednio 0,12% i 0,55%. Kurs depozytów na żądanie jest najniższy od początku serii w 2016 roku i o 34 punkty bazowe niższy niż w lutym.

Pożyczki i depozyty od firm

Finansowanie rynku (tabela F M&C):

Firmy zebrały 7,8 miliarda funtów z rynków finansowych w październiku, w porównaniu z 0,5 miliarda funtów we wrześniu. Prywatne korporacje zebrały na rynkach finansowych od marca znaczną kwotę 44,8 miliarda funtów, a wzrost w tym miesiącu był nieco wyższy niż średnia obserwowana od tego czasu (wykres 3). Emisja akcji netto utrzymywała się na poziomie 3,0 miliarda funtów w październiku, a emisja netto obligacji i papierów komercyjnych wzrosła odpowiednio do 4,3 miliarda funtów i 0,4 miliarda funtów po wykupach netto we wrześniu.

Wykres 3: Finansowanie netto pozyskane przez PNFC 1

Sezonowo dostosowany

Przypisy

  • Występuje rozbieżność między sumą pozyskanych środków finansowych netto a ich składowymi ze względu na metodologię sezonowych korekt.

Przedsiębiorstwa pożyczają od banków (tabele M&C FI):

Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa prywatne spłaciły 6,6 miliarda funtów pożyczek bankowych w październiku, zasadniczo równoważąc silną emisję na rynkach finansowych (wykres 3). Średni koszt nowego kredytu od banków przez wszystkie PNFC podskoczył do 1,69%, czyli o 4 punkty bazowe więcej niż we wrześniu. Stawka dla porównania z 2,56% w lutym 2020 r.

W ramach ogólnego zadłużenia dla przedsiębiorstw małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe nadal zaciągały pożyczki od banków. W październiku zaciągnęli dodatkowe 1,7 miliarda funtów pożyczek netto. MŚP pożyczyły znaczną kwotę od maja, w wyniku czego roczne tempo wzrostu gwałtownie wzrosło, osiągając 23,9% w październiku, najsilniejsze w historii (wykres 4). Stopy procentowe nowych kredytów dla MŚP wzrosły o 11 punktów bazowych, do 1,83% w październiku, ale pozostają znacznie poniżej poziomu 3,44% w lutym. Stawki rosły stopniowo w ostatnich miesiącach z dołka na poziomie 0,98% w maju.

Duże przedsiębiorstwa niefinansowe spłaciły bankom w październiku 6,7 mld funtów netto. Stanowi to kontynuację znacznych spłat netto obserwowanych od maja, w tym 6,8 miliarda funtów we wrześniu. Tendencja ta spowodowała, że ​​roczna stopa wzrostu zadłużenia wszystkich dużych przedsiębiorstw spadła do -2,1% w październiku; najniższy od stycznia 2015 r.

Wykres 4: Roczny wzrost akcji kredytowej dla MŚP i dużych przedsiębiorstw

Sezonowo dostosowany

Przedsiębiorstwa wpłacają depozyty w bankach (tabele fuzji i przejęć):

Depozyty firm brytyjskich wzrosły w październiku o 13,0 mld GBP, w porównaniu z 2,5 mld GBP we wrześniu. Było to znacznie więcej niż średnia miesięczna wypłat wynosząca 0,4 miliarda funtów w ciągu sześciu miesięcy do lutego 2020 r., Ale pozostała znacznie poniżej średniej 28,8 miliarda funtów między marcem a czerwcem. Efektywne stopy nowych depozytów terminowych dla PNFC pozostały na niezmienionym poziomie 0,08% w październiku, podczas gdy efektywne stopy depozytów giełdowych spadły o 1 punkt bazowy, do 0,07%.

Zagregowane pieniądze (M4ex) i pożyczki (M4Lex) (tabela J M&C)

Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa sektora prywatnego i gospodarstwa domowe znacznie zwiększyły swoje zasoby pieniężne w październiku. Pieniądz funta szterlinga (znany jako M4ex) wzrósł w październiku o 29,9 miliarda funtów; znaczący wzrost w porównaniu z wrześniem, w którym aktywa wzrosły o 11,5 miliarda funtów (wykres 5). Jest to podobne do silnych przepływów depozytów obserwowanych między marcem a lipcem, kiedy to stan środków pieniężnych wzrastał średnio o 40,8 miliarda funtów każdego miesiąca.

Kredyty netto w funtach szterlingach dla firm i gospodarstw domowych z sektora prywatnego (M4Lex) wyniosły w październiku 7,3 mld funtów, w porównaniu z 2,9 mld funtów pożyczek netto we wrześniu.

Wykres 5: Pieniądze według sektorów

Sezonowo dostosowany

Następna data premiery: 4 stycznia 2021 r

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.