Pięć kluczowych czynników wpływających na rynki Forex

1. Stopy procentowe banku centralnego

Na poziomie makroekonomicznym nic nie ma większego wpływu na wartości kursów walutowych niż banki centralne i podejmowane przez nie decyzje dotyczące stóp procentowych. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli bank centralny podnosi stopy procentowe, oznacza to, że jego gospodarka rozwija się i patrzy w przyszłość z optymizmem; jeśli obniżają stopy procentowe, oznacza to, że ich gospodarka znajduje się w trudnych czasach i są sceptyczni co do przyszłości. Ten rodzaj wizualizacji może być nadmiernie uproszczony, ale zazwyczaj jest to sposób, w jaki banki centralne reagują na zmiany w ich gospodarkach.

Komplikacja pojawia się, gdy inwestorzy próbują przewidzieć, co banki centralne zrobią ze stopami. Jeśli traderzy spodziewają się podwyżki stóp procentowych, zazwyczaj zaczynają kupować tę walutę na długo przed planowanym podjęciem decyzji przez bank centralny i odwrotnie, jeśli spodziewają się, że bank centralny obniży stopy. Jeśli jednak wspomniany bank centralny nie zrobi tego, czego oczekiwali handlowcy, reakcja może być dość gwałtowna, gdy inwestorzy opuszczą z góry ustalone pozycje.

Od czasu Wielkiego Kryzysu Finansowego w 2008 r. Większość głównych banków centralnych stosuje politykę zwiększonej komunikacji, aby skuteczniej sygnalizować rynkowi swoje zamiary na najbliższą przyszłość. Jeśli bank centralny mówi ci, że może podnieść stopy procentowe wcześniej niż zakładano, może to być dobry moment na zakup tej waluty.

2. Interwencja banku centralnego

Czasami wartość waluty może wyrządzić nadmierną szkodę gospodarce do tego stopnia, że ​​krajowy bank centralny odczuwa potrzebę wkroczenia i bezpośredniego wpływu na wartość na swoją korzyść.

Na przykład naród uzależniony od eksportu, taki jak Japonia, nie chce, aby jego waluta zyskała zbyt dużą wartość. Poniższy wykres ceny odtwarzacza DVD pomaga zwizualizować tę zależność:

WARTOŚĆ USD / JPYCENA ODTWARZACZA
DVD W USD
PRODUCENT DVD
W JAPONII ODBIERA
80100 $8 000 JPY
100100 $10 000 JPY
120100 $12 000 JPY

Eksporterzy w Japonii woleliby, aby USD / JPY (dolar amerykański / jen japoński) wynosił 120 niż 80, ponieważ zarabialiby znacznie więcej na swoim produkcie. W przeciwnym razie musieliby podnieść cenę sprzedaży swojego produktu, co mogłoby negatywnie wpłynąć na sprzedawaną ilość. Stwarza to nie lada dylemat dla eksporterów, zwłaszcza gdy ich waluta się umacnia.

Aby przeciwdziałać dzikiej aprecjacji waluty, banki centralne mogą wywierać wpływ, zalewając rynek swoją walutą, uwalniając wcześniej niedostępne środki (rezerwy) i udostępniając je opinii publicznej. Wzrost ilości dostępnej waluty osłabia wartość już dostępnych pieniędzy i waluta w naturalny sposób dewaluuje.

Skorzystanie z interwencji jest szczególnie trudne, ponieważ w przeciwieństwie do zmian stóp procentowych, interwencja jest zwykle przekazywana masom dopiero po jej wystąpieniu. Jednak mogą pojawić się wskazówki, że interwencja wkrótce zostanie wdrożona, zwłaszcza jeśli bank centralny wielokrotnie stwierdza, że ​​jego waluta jest historycznie zawyżona. Jednak moment, w którym to nastąpi, jest trudny do oszacowania i zwykle jest zaskoczeniem.

3. Opcje

Większość wolumenu obrotu opcjami walutowymi służy do celów biznesowych międzynarodowych, co oznacza, że ​​przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem zmian wartości waluty. Jednak rosnący segment wolumenu obrotu zmierza w kierunku spekulacji.

Opcje Double No Touch (DNT) to specyficzny rodzaj opcji, który najbardziej interesuje handlowców FX. Tego typu opcje są zwykle umieszczane na okrągłych liczbach w popularnych parach walutowych, takich jak EUR / USD lub USD / JPY i są często kierowane przez niezwykle płynnych inwestorów. Jeśli para walutowa porusza się dość mocno i zbliża się do tych psychologicznych punktów zainteresowania, czasami przekracza ten poziom, a następnie równie szybko oddala się od niego. Innym razem rynek zbliża się, ale nigdy nie dociera do niego. Na takie zachowania mogą sobie pozwolić duzi gracze którzy mają dostęp do „książki zleceń” dzięki której widzą na jakich poziomach jest najwięcej zleceń.

4. Strach i chciwość

W najprostszych słowach, strach może zamienić spadający instrument w „krwawą” panikę, a chciwość może zmienić rosnący rynek w szał zakupów na ślepo pompujące tzw. bańkę spekulacyjną.

Koniec lat 20. to jeden z bardziej znanych przykładów, kiedy kupowanie czegokolwiek i wszystkiego na Wall Street było w modzie. Chciwość znajdowała się na szczycie, ponieważ powszechny proces zakładał, że akcje będą rosły w nieskończoność. Potem uderzył Czarny Wtorek i strach doprowadził do Wielkiego Kryzysu.

Związek między tymi dwoma emocjami może też przebiegać w drugą stronę. Kryzys w strefie euro, a zwłaszcza w Grecji, w 2010 roku doprowadził do ekstremalnej sprzedaży waluty euro, ponieważ strach zdominował myślenie głównego nurtu. Wkrótce jednak pojawiła się chciwość i doprowadziła walutę do poziomów, które były szkodliwe dla zatrudnienia i dynamiki inflacji, do tego stopnia, że ​​Europejski Bank Centralny musiał wymusić dewaluację za pomocą różnych mechanizmów rynkowych.

Chociaż może być łatwo wskazać skutki strachu i chciwości na rynkach po tym, jak na nie zareagowały, wybór momentu, w którym odwrócą się od teraźniejszości, jest trudny.

5. Wiadomości

Niektóre wiadomości są planowane, a inne nie, ale obie mogą zmienić rynek w bardzo ekstremalny sposób. Wiadomości, które są planowane, są chwalone przez wielu inwestorów. Jeśli chodzi o nieoczekiwane zdarzenia, niewiele możemy z nimi zrobić; po prostu zarządzasz ryzykiem i masz nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na Twoje konto.

Nie wszystkie zaplanowane wydarzenia informacyjne mają wpływ na rynek. Częścią twojej pracy jako tradera jest rozpoznanie, kiedy pojawiają się największe zmiany na rynku, oprócz tego, jak się po nich poruszać. Na przykład, co do zasady, raporty o zatrudnieniu z głównych centrów finansowych mają tendencję do zmian na rynkach bardziej niż raport ze sprzedaży produkcji, a dane dotyczące sprzedaży detalicznej potrafią zdenerwować bardziej niż raport o podaży pieniądza 😉

Kalendarz ekonomiczny to doskonałe źródło informacji, które pomoże Ci określić, które raporty dają największe możliwości zmian cen instrumentów. Chociaż nie wszystkie ważne wydarzenia informacyjne, takie jak publikacja danych o płacach poza rolnictwem lub decyzja banku centralnego w zakresie polityki pieniężnej, poruszają znacznie ceną, gdy są ogłaszane, mają one największe prawdopodobieństwo, że to zrobią, a wiedza o tym, kiedy rynki się zmienią, może być jedną z najważniejszych i przynieść największe korzyści, jakie masz jako przedsiębiorca.