0 0
Read Time:3 Minute, 11 Second

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada postanowiła utrzymać obecne ustawienia polityki, w tym cele 10 punktów bazowych dla stopy gotówkowej i rentowności 3-letnich obligacji rządu australijskiego, a także parametry instrumentu finansowania terminowego i rządu program zakupu obligacji.

Globalnie wiadomości ostatnio się mieszają. Z jednej strony wskaźniki infekcji gwałtownie wzrosły w Europie i Stanach Zjednoczonych, a ożywienie w tych gospodarkach straciło na sile. Z drugiej strony pojawiły się pozytywne wiadomości na temat szczepionek, które powinny wspierać ożywienie światowej gospodarki. Ożywienie jest również uzależnione od stałego wsparcia ze strony polityki fiskalnej i pieniężnej. Godziny przepracowane w większości krajów pozostają znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii, a inflacja jest niska i poniżej celów banku centralnego.

Warunki finansowe na całym świecie pozostają akomodacyjne, a rentowności obligacji są blisko historycznie niskich poziomów. Pozytywne wiadomości na temat szczepionek pobudziły rynki akcji, obniżyły premie za ryzyko i wsparły dalszy wzrost cen niektórych towarów. Poprawa sentymentu do ryzyka wiązała się także z osłabieniem dolara amerykańskiego i aprecjacją dolara australijskiego.

W Australii trwa ożywienie gospodarcze, a ostatnie dane są ogólnie lepsze niż oczekiwano. To dobra wiadomość, ale oczekuje się, że ożywienie będzie nierównomierne i długotrwałe, a także pozostanie zależne od znacznego wsparcia politycznego. W scenariuszu centralnym RBA dopiero pod koniec 2021 r. Poziom PKB osiągnie poziom z końca 2019 r. W scenariuszu centralnym PKB w przyszłym roku ma wzrosnąć o ok. 5 proc. I 4 proc. centów ponad 2022.

W październiku wzrost zatrudnienia był ponownie silny, chociaż stopa bezrobocia wzrosła do 7 procent, ponieważ więcej osób powróciło do pracy. Nadal oczekuje się dalszego wzrostu stopy bezrobocia, ponieważ przedsiębiorstwa restrukturyzują się w odpowiedzi na pandemię i więcej osób powraca na rynek pracy. Prognozuje się, że stopa bezrobocia spadnie w przyszłym roku, ale tylko powoli i nadal będzie wynosić około 6 procent pod koniec 2022 roku.

Oczekuje się, że przedłużający się okres wysokiego bezrobocia i nadwyżek mocy produkcyjnych spowoduje stłumiony wzrost płac i cen w nadchodzących latach. We wrześniu wskaźnik cen wynagrodzeń wzrósł zaledwie o 0,1%, by w ciągu roku być o 1,4% wyższy. W ujęciu podstawowym prognozuje się, że inflacja wyniesie 1% w 2021 r. I 1,5% w 2022 r.

Rada uważa, że ​​kwestia wysokiej stopy bezrobocia jest ważnym priorytetem krajowym. Pomocne będą w tym decyzje polityczne podjęte w ostatnich miesiącach. Decyzje te uzupełniają istotne kroki podjęte przez rządy Australii w celu wspierania miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Bank zareagował na obniżenie stóp procentowych na całej krzywej dochodowości, co pomoże w odbudowie poprzez: obniżenie kosztów finansowania dla kredytobiorców; przyczynianie się do niższego kursu wymiany niż w innym przypadku; oraz wspierające ceny aktywów i bilanse. Instrument finansowania terminowego wspiera również podaż kredytów dla przedsiębiorstw. Do tej pory autoryzowane instytucje przyjmujące depozyty wykorzystały 84 miliardy dolarów w ramach tego instrumentu i mają dostęp do dalszych 105 miliardów dolarów. W ciągu ostatniego miesiąca Bank kupił 19 miliardów dolarów obligacji rządowych w ramach programu skupu obligacji oraz kolejne 5 miliardów dolarów australijskich papierów rządowych w celu wsparcia 3-letniej docelowej stopy zwrotu. Od początku tego roku bilans RBA wzrósł o około 130 miliardów dolarów.

Ze względu na perspektywy zarówno zatrudnienia, jak i inflacji, przez pewien czas potrzebne będzie wsparcie pieniężne i fiskalne. Ze swojej strony Rada nie podniesie stopy gotówki, dopóki rzeczywista inflacja nie znajdzie się w zakresie docelowym od 2 do 3 procent. Aby tak się stało, wzrost płac będzie musiał być znacznie wyższy niż obecnie. Będzie to wymagało znacznego wzrostu zatrudnienia i powrotu na napięty rynek pracy. Biorąc pod uwagę perspektywy, Zarząd nie spodziewa się podwyższenia stopy gotówkowej przez co najmniej 3 lata. Zarząd będzie na bieżąco analizował wielkość programu skupu obligacji, szczególnie w świetle zmieniających się perspektyw zatrudnienia i inflacji. W razie potrzeby Rada jest gotowa zrobić więcej.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.