Wyznaczanie trendu

Inwestorzy na rynku Forex często mówią, że „Trend jest twoim przyjacielem”, ponieważ trend wzrostowy lub spadkowy na rynku zapewnia kilka wiarygodnych okazji do wejścia w transakcje i złapania pipsów. Podczas tego rodzaju zachowań rynkowych, linie trendów i kanały mogą być najbardziej niezawodnymi narzędziami analizy technicznej.

Linie trendu są rysowane po prostu poprzez połączenie ostatnich szczytów lub dołków akcji cenowej. Mówiąc konkretnie, linia trendu wzrostowego lub linia trendu rosnącego jest rysowana poprzez połączenie ostatnich dołków linią prostą. Linia trendu spadkowego lub opadająca linia trendu jest tworzona przez połączenie ostatnich szczytów linią prostą.

Linie jako wsparcia i opory

Rosnąca linia trendu zwykle działa jako wsparcie dla ceny, jeśli trend wzrostowy jest kontynuowany. Cena często powraca do poziomu wsparcia i się odbija, jeśli dynamika zakupów pozostaje silna. Tworzenie nowych szczytów wskazuje, że trend wzrostowy będzie trwał. Zazwyczaj (lecz nie zawsze) granica linii trendu pokrywa się z lokalnymi wsparciami i oporami, dzięki czemu taki poziom jest jeszcze mocniejszy.

Z drugiej strony opadająca linia trendu jest traktowana jako opór dla ceny, jeśli trend spadkowy jest silny. Cena często cofa się do poziomu oporu i odbija, jeśli dynamika sprzedaży trwa. Tworzenie się nowych minimów sugeruje, że wyprzedaż prawdopodobnie będzie kontynuowana.

Koniec trendu

Podobnie jak w przypadku innych typów punktów dojścia do linii, przełamanie oporu nad linią trendu spadkowego wskazuje, że trend spadkowy może się skończyć i może nastąpić odwrócenie. Z drugiej strony przełamanie linii pod wsparciem na linii trendu sugeruje, że trend wzrostowy wkrótce może się odwrócić.

Kanał spadkowy i kanał wzrostowy

Kanały to linie trendu narysowane równolegle do siebie. W platformie MT4 najłatwiej zrobić dwie linie wyznaczając jedną, dwa razy klikając w nią aby były widoczne punkty edycji, wcisnąć klawisz „ctrl” na klawiaturze i trzymając klawisz przesunąć myszką zaznaczoną linie. W ten sposób linia się powieli dając możliwość ustawienia jej na drugiej granicy świec w trendzie. 

W szczególności kanał wzrostowy jest tworzony, gdy linia trendu wzrostowego łącząca dołki ostatniej akcji cenowej ma równoległą linię trendu wzrostowego łączącą ostatnie szczyty. Spadkowy kanał trendu jest tworzony poprzez narysowanie linii trendu łączącej ostatnie szczyty i posiadającej równoległą linię trendu spadkowego łączącą ostatnie dołki.

Kanały wydają się być silniejszymi sygnałami handlowymi, ponieważ mogą one również zapewnić potencjalne poziomy zysku. Inwestorzy podążający za trendami mogą wchodzić w transakcje w tym samym kierunku co ogólny trend rynkowy, co oznacza wejście w pozycję krótką na szczycie opadającego kanału lub długie pozycje na dole rosnącego kanału. Inwestorzy z kontrtrendem mogą wchodzić w transakcje w kierunku przeciwnym do trendu kanałowego, co oznacza zajmowanie długich pozycji na dole kanału spadkowego lub pozycji krótkich na szczycie kanału wzrostowego.

Oczywiście, transakcje kontrtrendowe są nieco bardziej ryzykowne, podczas gdy setup podążający za trendem ma większe prawdopodobieństwo wygranej. Handlowcy często szukają zbieżności lub zestawienia kilku rodzajów punktów styku ceny z wyznaczonymi liniami w celu potwierdzenia przed podjęciem decyzji o transakcji.