Wpis będzie krótki ponieważ odpowiedź jest prosta. Wszystko co robimy zaczynamy od poznania zagadnienia oraz nauki tego co zamierzamy robić. W tym wypadku należy poświęcić czas na naukę czytania wykresu, na poznanie występujących formacji, powtarzających się układów na rynku zarówno w krótkim okresie jak i w dłuższej perspektywie.

Drugim czynnikiem którego nie ominiemy jest doświadczenie, a te zdobywamy bezpośrednio na rynku siedząc przy wykresach i obserwując pojawiające się trójkąty, odbijanie się od wsparć i oporów, przebijanie linii trendu czy tworzenie kanałów, boksów i innych formacji. Z czasem zobaczymy że to co widzimy już było, i w ten sposób zauważy się że rynek jest powtarzalny dzięki temu stosowanie analizy technicznej ma sens. Już dawno zauważono że wiele ruchów na rynku nie ma poparcia w analizie fundamentalnej, i nadal niejednokrotnie można przeczytać że analitycy Bankowi narzekają że bańka, że to nie ma sensu, że fundamenty nie wskazują na takie ruchy.. itd.. nie przecząc oczywiście zasadności tejże analizy, jednak nie opierając się tylko i wyłącznie na niej.

Tak więc zapraszam do zapoznania się z całym działem edukacji oraz strategii inwestycyjnych

Miłej lektury! niech pipsy będą z Wami 😉