Wykres to Twoje główne źródło informacji o aktualnej cenie

Jedną z najbardziej podstawowych podstaw analizy technicznej jest oglądanie wykresów cenowych. Istnieją trzy popularne typy wykresów używane przez inwestorów na rynku Forex, a są to wykresy liniowe, wykresy słupkowe lub wykresy otwarte-wysokie-niskie-zamknięte oraz wykresy świecowe.

Wykres liniowy

Wykres liniowy  jest najprostszym spośród trzech, z linii łączącej akcje cenowe od jednej ceny zamknięcia do następnej. Pozwala to traderowi ocenić ogólny kierunek akcji cenowej, niezależnie od tego, czy kurs wymiany wykazuje tendencję wyższą czy niższą.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy , który jest również nazywany  OHLC  (otwarte, wysokie, niskie, zamknij) wykres, jest trochę bardziej skomplikowany. Każdy słupek wskazuje otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie ceny w zależności od zastosowanego przedziału czasowego.

Powiększając każdy słupek, pozioma linia po lewej stronie oznacza cenę otwarcia dla okresu, a pozioma linia po prawej stronie oznacza cenę zamknięcia. Najwyższy punkt każdego słupka oznacza maksimum okresu, a najniższy punkt najniższy.

Wykres świecowy

Wreszcie  wykres świecowy  jest najczęściej używany przez inwestorów na rynku Forex. Podobnie jak w przypadku wykresu OHLC, świece wskazują również otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie akcji cenowej w danym okresie.

To, co wyróżnia wykresy świecowe, to fakt, że słupki mają kolorową bryłę, co ułatwia wizualizację, czy cena wzrosła czy spadła w danym okresie. Gdy cena zamknęła się powyżej ceny otwarcia w danym okresie, świeca ma kolor biały lub zielony. Gdy cena zamknęła się poniżej ceny otwarcia w danym okresie, świeca ma kolor czarny lub czerwony. W ten sposób inwestorzy na rynku Forex mogą uzyskać jaśniejszy obraz tego, czy rośnie presja kupna czy sprzedaży.

Oprócz zapewniania szybkiego wskazania byczego lub niedźwiedziego pędu, japońskie świece mają również formacje, które działają jako sygnały odwrócenia lub kontynuacji. Formacje te mogą występować w formie pojedynczych świec lub w grupach po dwie lub trzy. W następnej sekcji omówimy wzory świecowe, które są również głównym składnikiem współczesnej analizy technicznej.