0 0
Read Time:1 Minute, 28 Second

Najwyższy czas, aby uzgodnić długoterminowy budżet UE dla dobra obywateli, powiedział przewodniczący Parlamentu David Sassoli przywódcom UE w przemówieniu przed Radą Europejską.

Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu na lata 2021-27 na początku tego roku, ale Polska i Węgry sprzeciwiają się zabezpieczeniom, które uniemożliwiałyby wykorzystywanie pieniędzy UE w państwach członkowskich, które nie przestrzegają praworządności. To jeden z tematów poruszanych przez przywódców UE podczas szczytu w Brukseli w dniach 10-11 grudnia.

Sassoli ostrzegł, że wszelkie decyzje Rady będą musiały być zgodne z duchem i literą osiągniętego kompromisu: „Parlament nie jest przygotowany na zakwestionowanie osiągniętych przez nas wyników”.

Prezydent nazwał obecny kryzys koronawirusa „sygnałem alarmowym”: „Jestem głęboko przekonany, że multilateralizm i skoordynowane wysiłki są narzędziami, których potrzebujemy, aby wyprowadzić nas z obecnego kryzysu, zwiększyć odporność naszych systemów opieki zdrowotnej i poprawić gotowość na wypadek pandemii.”

Mówiąc o Zielonym Ładzie, Sassoli podkreślił znaczenie strategii tworzenia zrównoważonej Europy: „To historyczna szansa i nie mamy czasu do stracenia. W tym kontekście kluczowe znaczenie będą miały inwestycje UE, ponieważ obywatele UE, miasteczka i przedsiębiorstwa liczą na to, że podejmiemy pilne działania w celu zwalczania skutków pandemii, stworzenia nowej formy dobrobytu opartej na solidarności i stworzenia bezpiecznych miejsc pracy. ”

Odnosząc się do polityki zagranicznej, powiedział, że istnieje potrzeba wysłania Turcji wiarygodnego sygnału, w tym sankcji gospodarczych, aby pokazać, że stoimy na straży integralności terytorialnej Cypru: Turcja musi zdać sobie sprawę z tego, że dzięki swoim działaniom szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku szybko się zmniejszają ”.

Sassoli poruszył również toczące się rozmowy między UE a Wielką Brytanią: „Umowa byłaby solidną podstawą naszego nowego partnerstwa, ale jeśli żadne nie zostanie osiągnięte, będziemy musieli znaleźć nowe, choć bardziej ograniczone, sposoby współpracy”. Powiedział również, że w przypadku osiągnięcia porozumienia Parlament dokładnie przeanalizuje tekst przed głosowaniem nad nim.

źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.