Podstawy wykresów – świece a słupki

Co to są świece i słupki?

  • Wykres to graficzne przedstawienie cen historycznych. Najpopularniejsze typy wykresów to wykresy słupkowe i wykresy świecowe. Chociaż te dwa typy wykresów wyglądają zupełnie inaczej, są bardzo podobne pod względem dostarczanych informacji.
  • Wykresy słupkowe i świecowe są podzielone na różne ramy czasowe. Każdy słupek lub świeca reprezentuje najwyższą, najniższą cenę otwarcia i zamknięcia w określonym przedziale czasu.
    • Patrząc na wykres dzienny, każdy słupek / świeca reprezentuje jeden dzień aktywności handlowej
    • Patrząc na 15-minutowy wykres, każdy słupek / świeca reprezentuje 15-minutowy okres lub sesję aktywności handlowej.

Dlaczego słupki i świeczki są ważne?

Analiza techniczna obejmuje badanie i mapowanie trendów i wzorców cenowych za pomocą różnych wskaźników technicznych lub badań. Ten związek między ceną a czasem może pomóc traderom nie tylko zobaczyć i zinterpretować więcej danych, ale może również pomóc w zidentyfikowaniu obszarów niezdecydowania lub odwrócenia nastrojów.  W rezultacie analiza techniczna jest wykorzystywana do określania wejść i wyjść prawdopodobieństwa w celu opracowania strategii lub metodologii.

Przykład 1 – Świeczki

Niedźwiedzie świece są zazwyczaj czerwone. Oznacza to, że cena otwarcia była wyższa niż cena zamknięcia dla określonego przedziału czasu. Bycze świece są zazwyczaj zielone. Oznacza to, że cena otwarcia była niższa niż cena zamknięcia dla określonego przedziału czasu.

Przykład 2 – Słupki

Niedźwiedziowate słupki są zazwyczaj czerwone. Oznacza to, że cena otwarcia była wyższa niż cena zamknięcia dla określonego przedziału czasu. Bycze słupki są zazwyczaj zielone. Oznacza to, że cena otwarcia była niższa niż cena zamknięcia dla określonego przedziału czasu.