Czy rozmiar pozycji musi być jakiś konkretny?

Jak omówiono na poprzedniej stronach w dziale „zarządzanie ryzykiem„, użycie stop loss’a i analizy na wykresie można połączyć w celu obliczenia wielkości pozycji dla każdej transakcji. Wielu początkujących traderów popełnia błąd, ustawiając najpierw rozmiar pozycji przed określeniem stop loss’a w pipsach, co może prowadzić do zaniedbania właściwej oceny ryzyka ustawiając zlecenie obronne Stop Loss zbyt blisko obawiąjąc się zbyt dużej straty.

Właściwa wielkość pozycji pozwala inwestorowi mieć odpowiednią liczbę lotów w oparciu o to, jaką część konta jest skłonny zaryzykować na transakcję oraz na wielkość stopu opartą na przeszłych kursach cen i zmienności.

Aby obliczyć właściwy rozmiar pozycji dla każdej transakcji, potrzebne są następujące dane wejściowe: saldo konta, wartość pipsa wybranej pary którą handlujesz, procent salda na koncie, który chcesz zaryzykować oraz stop loss w pipsach.

Obliczenie jest proste, gdy Twoje konto jest denominowane w tej samej walucie, co waluta przeciwna pary, którą handlujesz. Na przykład oznacza to, że twoje konto jest denominowane w dolarach, gdy handlujesz EUR / USD lub GBP / USD. Obliczenie jest również prostsze, jeśli masz konto denominowane w GBP i handlujesz EUR / GBP.

W takim przypadku wystarczy obliczyć wartość pieniężną ryzyka związanego z transakcją w oparciu o procent ryzyka i saldo rachunku bieżącego. Jeśli masz konto o wartości 10 000 USD i chcesz zaryzykować 1%, wówczas wartość pieniężna Twojego ryzyka wynosi 100 USD. W tym wypadku wyznaczasz poziom gdzie ustawisz swoje zlecenie zabezpieczające Stop Loss (pod dołek, wsparcie, opór, OverBalance itp) i dopiero wtedy wyliczasz ile lotów możesz postawić aby Twój Stop wyniósł właśnie ten 1% konta, czyli 100 USD.

Jeśli lubisz matematykę możesz to zrobić w ten sposób: dzielisz kwotę którę chcesz zaryzykować przez liczbę pipsów. Jeśli handlujesz EUR / USD ze stopem na sto pipsów, kwota ryzyka na pips wynosi 100 USD podzielone przez 100 pipsów lub 1 USD / pips. Po uzyskaniu tej liczby mnożysz ją przez wartość jednostki do pipsa pary walutowej, którą handlujesz, aby uzyskać rozmiar pozycji.

Jeśli waluta konta różni się od waluty przeciwnej, należy wykonać dodatkowe czynności. Zawsze możesz jednak skorzystać z kalkulatorów wartości pipsa lub wielkości pozycji dostępnych na większości platform transakcyjnych lub witrynach edukacyjnych.

Ważne jest, aby użyć procentowego ryzyka i Stopa opartego na analizie wykresu jako danych wejściowych do wygenerowania rozmiaru pozycji, a nie odwrotnie. Regularne stosowanie tego nawyku zarządzania ryzykiem i dyscypliny wymaga praktyki.