Czy wsparcie i opór to aż tak ważna sprawa?

Wsparcie i opór to dwa z najczęściej spotykanych terminów na rynku Forex podczas korzystania z analizy technicznej. Mówiąc najprościej, wsparcie odnosi się do ceny minimalnej w akcji cenowej, w której ruch w dół zmienia kurs. Z drugiej strony, opór oznacza pułap akcji cenowej, w której ruch w górę może zostać odwrócony.

Dobra praktyczna zasada dotycząca identyfikowania poziomów wsparcia i oporu to oczekiwanie na test lub odbicie, które wskazują, że poziomy są na tyle silne że się utrzymają. Jednak przy kilkukrotnym teście poziomu i wraz ze wzrostem liczby odbić się od tych poziomów rośnie prawdopodobieństwo złamania i przebicia wsparcia lub oporu.

Kiedy poziomy wsparcia lub oporu ulegają załamaniu, mają tendencję do zamiany ról, zwłaszcza w przypadku zachowań rynkowych podczas trendów. W szczególności, gdy poziom wsparcia przełamie się podczas trendu spadkowego, może to stanowić opór dla przyszłych działań cenowych. Kiedy poziom oporu zostanie przełamany podczas trendu wzrostowego, może to stanowić wsparcie dla późniejszych ruchów.

Fałszywe wybicie

Powinieneś jednak uważać na fałszywe wybicia. Może się zdarzyć, że akcja cenowa już przebija się powyżej oporu lub poniżej wsparcia, ale powinieneś spojrzeć na zamknięcie długoterminowych świec, aby określić, czy te punkty zostały przełamane, czy nie.

Wsparcie i opór to nie zawsze poziom cenowy

Inną rzeczą do zapamiętania jest to, że wsparcie i opór nie zawsze są poziomami na których cena wcześniej się zatrzymywała, chociaż są to najbardziej podstawowe i najczęściej spotykane punkty zatrzymania i odbicia. Wsparcie i opór mogą przybierać postać linii trendu lub kanałów, które są ukośnymi liniami łączącymi ostatnie szczyty lub dołki cen. Średnie kroczące lub inne wskaźniki techniczne mogą również działać jako dynamiczne poziomy wsparcia i oporu, choć jest to indywidualna kwestia i mniej trafna od klasycznie wyznaczanych linii trendu lub kanałów spadowych i wzrostowych.

Wskaźniki i narzędzia jako pomoc

Istnieją inne narzędzia techniczne, które można zastosować do obliczenia potencjalnego poziomu wsparcia i oporu, nawet jeśli te „podłogi” i „sufity” nie zostały ustalone w wyniku wcześniejszej akcji cenowej. W przypadku inwestorów działających w ciągu dnia punkty zwrotne są zwykle obliczane przy użyciu różnych formuł w celu zidentyfikowania potencjalnych barier dla działań cenowych w danym dniu handlowym.

Ponadto narzędzia do zniesienia Fibonacciego mogą być używane do wskazywania potencjalnego wsparcia i oporu w miarę postępu trendu rynkowego. Kiedy te wyrównują się z poziomami lub innymi możliwymi punktami wcześniejszej reakcji ceny, mają tendencję do działania jako mocniejsze „podłogi” czyli wsparcia lub „sufity” czyli opory dla cen.

Te rodzaje poziomów wsparcia i oporu są omówione na następnych stronach, które szczegółowo opisują, w jaki sposób można łączyć różne ważne poziomy na wykresie, aby generować lepsze konfiguracje handlowe do przewidywania możliwych zmian rynkowych.