Zysk do ryzyka, współczynnik wygranych i oczekiwana wartość końcowa

Jak wspomniano na wcześniejszych stronach, zysk do ryzyka, stosunek wygranych transakcji i oczekiwania stanowią ważny aspekt zarządzania ryzykiem.

Zysk do ryzyka lub zwrot lub ryzyko odnosi się do stosunku potencjalnej wygranej w transakcji w porównaniu z wcześniej określoną maksymalną dopuszczalną stratą. Jest to zwykle obliczane na podstawie liczby pipsów dla celu transakcyjnego, podzielonego przez liczbę pipsów dla jednej straty stop loss.

Na przykład, jeśli wybierasz pozycję długą na GBP / USD przy 1,7000 ze stopem na 100 pipsów i celem zysku na poziomie 1,7300, Twój stosunek zysku do ryzyka w tej transakcji wynosi 3: 1. Jeśli wchodzisz w szorta USD / JPY na 100,00 ze stopem (SL) na 100,50 i docelowym zyskiem na 95,00, Twój zwrot z ryzyka dla tej transakcji wynosi 10: 1.

Bez względu na to, ile na koncie ryzykujesz w konkretnej transakcji, zysk do ryzyka jest zawsze oparty na stosunku celu zysku do Twojego stop loss’a. Nawet jeśli ryzykujesz 0,25% na krótkiej transakcji USD / JPY przy 100,00 lub 1% swojego konta, jeśli twój stop wynosi 101,00, a cel wynosi 96,00, twoja stopa zwrotu (zysku do ryzyka) dla obu scenariuszy wynosi 4: 1.

Ważne jest, aby zwracać uwagę na stosunek zysku do ryzyka podczas ustawiania transakcji, aby mieć pewność, że wygrane transakcje są większe niż transakcje przegrane. Ogólnie zaleca się, aby transakcje miały co najmniej 1: 1 stosunek zysku do ryzyka. Niektórzy handlowcy wolą przyjmować transakcje, które są co najmniej 2: 1, aby mieć pewność, że nadrobią straty z ewentualnych kolejnych przegranych transakcji.

Innym ważnym aspektem zarządzania ryzykiem jest współczynnik wygranych

Odnosi się to do odsetka zwycięskich transakcji spośród wszystkich podjętych transakcji. Na przykład, jeśli byłeś w stanie wziąć w sumie 100 transakcji i wygrać 60 z nich, Twój współczynnik lub procent wygranych wynosi 60%.

Poprawa współczynnika wygranych wymaga przeprowadzenia analizy fundamentalnej i technicznej w celu określenia, które setupy (transakcje) mają większe prawdopodobieństwo, że okażą się zwycięskimi. Wymaga to również spójności i prawidłowego wykonywania planów handlowych. W połączeniu z przyzwoitymi stosunkami zysku do ryzyka wynoszącymi co najmniej 1: 1 w każdej transakcji, możesz być w stanie zmaksymalizować swoją rentowność w dłuższej perspektywie.

W tym miejscu pojawia się koncepcja współczynnika. Wysoki współczynnik wygranych niekoniecznie gwarantuje długoterminowy sukces handlowy, jeśli Twoje zwycięskie transakcje są często znacznie mniejsze niż transakcje przegrane, nawet 80% współczynnik wygranych nie zagwarantuje stałej zyskowności, jeśli np. Twoja średnia wygrana wynosi 10 USD, a średnia przegrana 200 USD.

Współczynnik bierze pod uwagę średni stosunek zysku do ryzyka w Twoich transakcjach i zestawia go ze współczynnikiem wygranych. Innymi słowy, daje kwotę, którą możesz zyskać lub stracić za każdego dolara ryzyka. Oblicza się to, biorąc iloczyn Twojej średniej wygrywającej transakcji i współczynnika ilości wygranych, a następnie odejmując iloczyn średniej transakcji przegrywającej i prawdopodobieństwa przegranej.

Z dodatnim współczynnikiem możesz w dłuższej perspektywie stopniowo zwiększać środki na swoim koncie . Przy ujemnym współczynniku stopniowo tracisz swoje konto.

Na przykład, jeśli trader ma współczynnik wygranych 40% przy średniej wygranej 250 $ i średniej stracie 100 $, oczekiwana wartość zysku wynosi 40 $. Oznacza to, że jest w stanie dodać do swojego konta średnio 40 $ za każdą nową zyskowną transakcję.

Z drugiej strony, jeśli trader ma współczynnik wygranych 60% ze średnią wygraną 100 $ i średnią stratą 200 $, to jego oczekiwana wartość wynosi -20 $. Oznacza to, że faktycznie traci on średnio 20 $ ze swojego konta za każdą przeprowadzoną transakcję.