0 0
Read Time:4 Minute, 39 Second

SYTUACJA ZATRUDNIENIA – LISTOPAD 2020 Całkowite zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło w listopadzie o 245 tys., A stopa bezrobocia spadła do 6,7 procent, podało dziś amerykańskie Biuro Statystyki Pracy. Ta poprawa na rynku pracy odzwierciedla dalsze wznawianie aktywności gospodarczej która została ograniczona z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19).

Jednak w ostatnim czasie tempo poprawy na rynku pracy uległo spowolnieniu. W listopadzie nastąpił znaczący wzrost zatrudnienia w transporcie i magazynowaniu, w usługach profesjonalnych i biznesowych oraz w opiece zdrowotnej. Zatrudnienie spadło w rządzie i handlu detalicznym. Ta informacja prasowa przedstawia statystyki z dwóch miesięcznych ankiet. Badanie gospodarstw domowych mierzy stan siły roboczej, w tym bezrobocie, według cech demograficznych. Ankieta zakładowa mierzy zatrudnienie poza rolnictwem, godziny pracy i zarobki według gałęzi.

Dane z badań gospodarstw domowych.

W listopadzie stopa bezrobocia spadła do 6,7 proc. Kurs spadł o 8,0 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim rekordem w kwietniu, ale jest o 3,2 punktu procentowego wyższy niż w lutym. Utrzymała się liczba bezrobotnych wynosząca 10,7 mln, jest o 4,9 mln wyższa niż w lutym. Wśród głównych grup pracowników stopa bezrobocia dorosłych kobiet (6,1 proc.) spadła w listopadzie. Stopy bezrobocia dla dorosłych mężczyzn (6,7 proc.), Nastolatków (14,0 proc.), Biali (5,9 procent), Czarni (10,3 procent), Azjaci (6,7 procent) i Latynosi (8,4 procent) wykazali niewielką lub żadną zmianę. Wśród bezrobotnych liczba zwolnionych czasowo spadła o 441 tys w listopadzie do 2,8 mln. Wskaźnik ten znacznie spadł z wysokiego poziomu 18,1mln w kwietniu, ale jest o 2,0 mln wyższy niż poziom z lutego. Liczba osób, które straciły pracę na stałe, na poziomie 3,7 mln, pozostały na niezmienionym poziomie w listopadzie, ale wynosi 2,5mln więcej niż w lutym. W listopadzie liczba długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych 27 tygodni i więcej) wzrósł o 385 000 do 3,9 miliona, co stanowi 36,9 procent całości bezrobotnych, a liczba osób bezrobotnych od 15 do 26 tygodni spadła o 760 tys do 1,9 miliona. Liczba osób bezrobotnych od 5 do 14 tygodni i bezrobotnych poniżej 5 tygodni wykazało niewielką zmianę w listopadzie, odpowiednio 2,4 miliona i 2,5 miliona.

Wskaźnik aktywności zawodowej spadł do 61,5 procent w listopadzie; to jest 1,9 punktów procentowych poniżej poziomu z lutego. Wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności na poziomie 57,3 procent, zmieniła się nieznacznie w ciągu miesiąca, ale jest o 3,8 punktu procentowego niższa niż w roku.

W listopadzie liczba osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o 752 tys. do 124,3 mln, a liczba osób, które zwykle pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, spadła o 779 tys do 25,4 mln. Liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ze względów ekonomicznych prawie się nie zmieniła miesiąc na poziomie 6,7 mln, ale pozostaje o 2,3 mln powyżej poziomu z lutego. Te osoby, które wolałyby zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, pracowały w niepełnym wymiarze godzin ponieważ ich godziny pracy zostały zmniejszone lub nie mogli znaleźć pracy w pełnym wymiarze godzin. To grupa obejmuje osoby, które zazwyczaj pracują w pełnym wymiarze godzin oraz osoby, które zazwyczaj pracują na część etatu.

W listopadzie liczba osób nie będących na rynku pracy, które obecnie chcą pracy wzrosła o 448 000 do 7,1 mln; ta miara jest o 2,2 mln wyższa niż w Lutym. Osoby te nie były liczone jako bezrobotne, ponieważ aktywnie szukał pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni lub nie mógł podjąć pracy. Wśród osób nie będących na rynku pracy, które obecnie poszukują pracy, jest liczba osób marginalna, na poziomie 2,1 miliona, i niewiele się zmienił w listopadzie. Osoby te chciały i były dostępne do pracy i kiedyś szukały pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale nie szukały pracy w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie. Dodatkowe dane z badania gospodarstw domowych.

W listopadzie 21,8 proc. Zatrudnionych pracowało zdalnie z powodu koronawirusa. W listopadzie 14,8 mln osób zgłosiło niezdolność do pracy z powodu iż ich pracodawca zamknął lub stracił firmę z powodu pandemii – to znaczy nie pracowali w ogóle lub przepracował mniej godzin w pewnym momencie w ciągu ostatnich 4 tygodni z powodu pandemii. Ten środek niewiele się zmienił od października. Wśród tych, którzy zgłosili się w listopadzie mówiąc że nie byli w stanie pracować z powodu zamknięć związanych z pandemią lub utraty firm, 13,7 proc. Otrzymało od swojego pracodawcy przynajmniej część wynagrodzenia za przepracowane godziny, wzrost z 11,7 proc. w październiku.

Około 3,9 miliona osób pozostających na rynku pracy w listopadzie zostało zmuszonych do szukania pracy w związku z pandemią. Ta miara wzrosła z 3,6 mln w październiku. (Aby zostać zaliczonym do bezrobotnych, z definicji, osoby muszą być aktywne w szukaniu pracy lub czasowe zwolnienie). Te dodatkowe dane pochodzą z pytań dodanych na początku badania gospodarstw domowych w maju, aby pomóc ocenić skutki pandemii na rynku pracy.

Tabele z szacunkami z pytań dodatkowych dla wszystkich miesięcy są dostępne online pod adresem www.bls.gov/cps/effects-of-the-coronavirus-covid-19-pandemic.htm.

Dodatkowe dane z badania Całkowite zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 245 000, po wzroście na większą skalę w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W listopadzie zatrudnienie poza rolnictwem było poniżej poziomu z lutego o 9,8 mln, czyli 6,5 proc. W ciągu miesiąca nastąpił znaczny wzrost zatrudnienia w transporcie i magazynach, oraz w branżach typu usługi profesjonalne i biznesowe oraz opieka zdrowotna. Zatrudnienie spadło w sektorze rządowym i handlu detalicznym. Zatrudnienie w transporcie i magazynowaniu wzrosło w listopadzie o 145 tys.,

Sytuacja na rynku pracy w grudniu dla USA zostanie opublikowana w piątek 8 stycznia, 2021, o godzinie 8:30

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.