0 0
Read Time:1 Minute, 16 Second

Nie lubię analizować wykresów na koniec dnia. Azja zazwyczaj cechuje się mniejszą zmiennością i zmiany cen nie są tak znaczące jak podczas sesji Europejskiej i Amerykańskiej. Jednak tym razem widzę wyraźny kanał na złocie który warto pokazać. Dzisiejszy FED potwierdził tylko mocną pozycję pozycję USA, i wydaje się że od wczoraj poinformowani inwestorzy już wiedzieli jakie pozycję maja zwierać… Dzisiaj FED oświadcza:

Oświadczenie FED

Federalny Komitet Otwartego Rynku na dorocznym posiedzeniu organizacyjnym w tym tygodniu jednogłośnie potwierdził swoje „Oświadczenie w sprawie długoterminowych celów i strategii polityki pieniężnej”. Potwierdzone oświadczenie jest identyczne z oświadczeniem przyjętym w sierpniu 2020 r. Po przeglądzie przez Komitet strategii, narzędzi i praktyk komunikacyjnych polityki pieniężnej, obejmującym liczne publiczne wydarzenia Fed. Komitet po raz pierwszy przyjął ramowe oświadczenie w 2012 r.

federalreserve.gov

Ważniejszą kwestią wydaje się oświadczenie wydane i opublikowane na federalreserve.gov

Rezerwa Federalna jest zobowiązana do wykorzystania pełnego zakresu narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując tym samym maksymalne zatrudnienie i cele stabilności cen.

Pandemia COVID-19 powoduje ogromne trudności ludzkie i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Tempo ożywienia gospodarczego i zatrudnienia zmniejszyło się w ostatnich miesiącach, przy czym osłabienie koncentrowało się w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią. Słabszy popyt i wcześniejsze spadki cen ropy naftowej hamowały inflację cen konsumpcyjnych. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając środki polityczne wspierające gospodarkę i przepływ kredytów do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

(..)

Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 procent w dłuższej perspektywie.

federalreserve.gov

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.