0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

Okres promocji: Od 16.12.2020 14:00 (UTC) do 22.12.2020 14:00 (UTC).

Pierwszych 10,000 kwalifikujących się użytkowników, którzy wykonają dowolne 1 z 2 zadań, otrzyma premię w wysokości 7 BUSD:

Zadania

  1. Wpłać równowartość 50 BUSD lub więcej w lokalnej walucie za pośrednictwem Fiat Depozyt ORAZ zrealizuj co najmniej jedną transakcję typu fiat do krypto (kupno lub handel Spot) na kwotę co najmniej 50 BUSD, używając fiat zdeponowanego na Twoim koncie Binance.
  2. Kup równowartość 50 BUSD w kryptowalutach poprzez Visa/MasterCard.

Zasady i Warunki

  • W promocji mogą wziąć udział tylko użytkownicy, którzy zarejestrowali się na Binance włącznie przed 09.12.2020 0:00 (UTC).
  • Nagroda cashback jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy nie dokonali wpłaty fiat i transakcji kartą na zakup krypto na Binance na jakąkolwiek kwotę przed rozpoczęciem tej promocji.
  • Promocja dotyczy tylko wszelkich walut fiat udostępnionych do wpłat lub transakcji kartą na Binance. Należy pamiętać, że niektóre waluty fiat nie są obecnie dostępne dla depozytów lub transakcji kartą.
  • Niezależnie od wykonania obu zadań, uprawnieni użytkownicy są ograniczeni do jednej nagrody na konto Binance.
  • Użytkownicy, którzy wykonali którekolwiek z wyżej wymienionych zadań przed datą promocji, nie będą kwalifikować się do nagrody, mimo wykonania pozostałych zadań po raz pierwszy.
  • Nagrody BUSD zostaną przydzielone do portfeli Binance odbiorców w ciągu 2 tygodni po zakończeniu promocji. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Centrum Kont > Portfel > Historia Dystrybucji.
  • Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Promocji bądź Zasad Promocji według własnego uznania.
  • Binance użyje kursu waluty fiat do USD na dzień 2020/12/16 00:00 PM (UTC) do obliczenia 50 BUSD.

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel kryptowalutami wiąże się ze znacznym ryzykiem i może skutkować utratą kapitału. Nie powinieneś inwestować więcej, niż możesz stracić, i upewnić się, że w pełni rozumiesz związane z tym ryzyko. Przed rozpoczęciem handlu weź pod uwagę swoje doświadczenie, cele inwestycyjne i jeśli to konieczne, zasięgnij niezależnej porady finansowej. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, czy możesz korzystać z usług Binance w oparciu o wymogi prawne obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.